Sunday, May 5, 2013

puas

puas suda sakiti hati orang?
puas suda gauli hati orang?
puas suda tingalakn kesan dhati orang?

puas suda ka?
argh aku benci ini

No comments:

Post a Comment